شرح وظایف کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

. انتخاب و جمع آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات ( چاپی و الکترونیکی ) سی دی ، پایان نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از ناشرین ، نمایشگاههای کتاب و یا ناشرین و کتابفروشان استانی

. سازماندهی ، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب ، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به نرم افزار جامع کتابخانه (پارس آذرخش)

. مطالعه و بررسی نیاز اطلاعاتی اعضاء  به منابع کتابخانه ای

. نظارت و هماهنگی بین فعالیت واحدهای مختلف کتابخانه

. شرکت در جلسات و کارگاههای تخصصی کتابداری

. ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح کتابخانه و فعالیت در جهت تکمیل و تصحیح روشهای موجود

. امانت کتاب ، نشریه ، و سي دی به اعضاء

. ارائه سرویس های منابع الکترونیکی دندانپزشکی

. ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

. برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای برای دانشجویان در اول هر ترم تحصیلی

. برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب در اول هر ترم تحصیلی دردانشکده دندانپزشکی