بخشهای کتابخانه

بخشهای کتابخانه

 

             بخشهای کتابخانه

1-    بخش سفارش: وظیفه این بخش تهیه و تامین منابع کتابخانه اعم از کتاب، مجله، دیسک فشرده و ... با هماهنگی اساتید محترم گروهها و طبق تقاضای مراجعین می باشد.

2-    بخش امانت کتاب: مخزن کتب محل نگهداری کتب فارسی و لاتین است. در این بخش در حال حاضر تعداد 5470 نسخه کتاب فارسی و 1262نسخه کتاب انگلیسی نگهداری می شود. مخزن کتاب در این مرکز با سیستم باز اداره می شود . تعداد پایان نامه ها 300 عنوان می باشد.

3-    پایگاه عرضه اطلاعات : شامل نشریات، دیسک های فشرده و استفاده از اینترنت می باشد. این بخش با داشتن 16 دستگاه کامپیوتر ، 2 دستگاه پرینتر لیزری، اسکنر خدمات ماشینی مورد نیاز مراجعین را ارائه می دهد. با توجه به اهمیت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر، این بخش از مهمترین قسمت های کتابخانه محسوب می شود. علاوه بر موارد یاد شده دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Online موجود در Digital Library فراهم شده است.

4-    بخش فهرست نویسی: نظر به اهمیت فهرست نویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی می توان بخش فهرست نویسی را مهمترین بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقیقت فهرست کتابخانه اطلاعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای مطالعه و تحقیق ارائه می دهد.

5-    آماده سازی و ورود اطلاعات: بخشی از فعالیت های جنبی و نیمه جنبی و نیمه حرفه ای کتابخانه مربوط به روند تدارک کتاب یا آماده سازی می گردد. که وظایف آن عبارت است از چسباندن جیب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما برروی عطف کتاب، رف برگه نویسی و برگه آرایی و همچنین در بخش ورود اطلاعات وارد کردن مشخصات اعضا و کتب جدید به کامپیوتر و پرینت کارتهای امانت، برگه دان، لیبل عطف، جیب، بارکد و صدور کارت عضویت صورت می گیرد.