تماس با ما

 

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

آدرس : خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از خیابان شورا - مقابل اداره پست

کدپستی : 6713954658

شماره تماس:37227151

ایمیل: dentlib@kums.ac.ir

ساعت کارکتابخانه :شنبه تا چهارشنبه8-15

نمابر: 37277164

فرم درخواست عضویت