تازه های فارسی

 

 

 لیست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه تخصصی آبان 1398

تعداد

قیمت

سال

ناشر

عنوان کتاب

 

 

 

ردیف

 

3

840000

1396

رویان پژوه

تشخیص افتراقی ضایعات دهان فک وصورت

 

 

1

3

950000

2019

آرتین طب

ارتودنسی معاصر پروفیت ج2 2019

 

2

 

3

900000

 

2019

"

 

ارتودنسی معاصرپروفیت ج 3 2019

 

3

3

670320

2015

شایان نمودار

چکیده مراجع دندانپزشکی سی دی آر کارانزا 2015

 

4

 

3

508300

2015

"

مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ کارانزا 2015

 

5

 

3

1785000

 

2015

"

پریودنتولوژی بالینی کارنزا ج2 2015

 

6

 

 

3

 

2040000

2015

"

پریودنتولوژی کارنزا ج1 2015

 

 

7

3

 

 

2210000

2015

"

پریودنتولوژی کارنزا ج3 2015

8

 

3

 

1780000

1397

"

دندانپزشکی کم تهاجمی فوق لثه ای

9

 

3

 

443520

2013

"

چکیده مراجع دندانپزشکی CDR بی حسی موضعی مالامد 2013

10

 

2

 

584800

2019

"

CDR و DDQ مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

11

 

 

2

زیر چاپ مهم

 

2018

 

"

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس 2018

 

12

 

2

 

زیر چاپ مهم

2019

 

"

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی جراحی پیترسون 2019

13

 

2

 

زیرچاپ مهم

2018

"

خلاصه جراحی دهان فک وصورت فونسکا 2018

14

2

363800

2013

 

"

DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی بی حسی موضعی مالامد 2013

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانه جدید لیست کتابهای انتخابی خریداری شده از نمایشگاه تخصصی آبان ماه سال 1397 دانشکده دندانپزشکی